مشتریان

تجربه نشان داده است که مشتریان بیشتر به دنبال استفاده از خدمات بانک و شرکت‌های دارای سبدکامل و موفق هستند.شرکت انیاک پی اس پی مفتخر است که با توجه به تنوع خدمات و گستردگی شعب بانک‌ها و ترویج خدماتی از جمله همراه بانک، اینترنت بانک، پایانه فروش و … سهم قابل توجهی از بازار را با ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مشتریان گرانقدر زیر کسب نموده است.